Bolsa de trabajo

Bolsa de trabajo


Data Publicació: 03-09-2020
Referència: 10994
Descripció:

S’incorporarà a ALTHAIA, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, www.althaia.cat. La Fundació Althaia gestiona recursos d’Atenció Especialitzada, Atenció Primària, Atenció Sociosanitària, Salut Mental i Salut Mutual i Privada. És una institució docent i en el grau de Medicina i Cirurgia col·labora amb la UIC i la UVic-UCC. El laboratori de microbiologia disposa de les tècniques més avançades en el diagnòstic mol·lecular i en la detecció per espectometria de masses de microorganismes. Des de l’any 2009 disposa de la certificació de qualitat ISO 9001: 2008 i en l’actualitat el sistema de gestió es regeix per la ISO 9001:2015. L'any 2019 s'hi van realitzar més de 177.000 proves derivades de 81.625 sol·licituds. Es requereix: Títol d’especialista en Microbiologia i parasitologia Es valorarà: Experiència en biologia mol·lecular Experiència en l’especialitat (bacteriologia, biologia mol·lecular, parasitologia, micologia) Experiència en gestió de la qualitat Bona relació interpersonal Capacitat de treball en equip Adaptació als canvis (flexibilitat) S’ofereix: Contracte indefinit. Jornada completa Retribució segons conveni SISCAT Formació continuada i carrera professional Incorporació: Setembre 2020 Interessats/des Enviar CV a seleccio@althaia.cat

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-08-2020
Referència: 10979
Descripció:

Catlab (Terrassa) oferta una plaça d'especialista en Microbiologia i Parasitologia via MIR,FIR,BIR o QUIR. Contracte indefinit, 100% de jornada, possibilitat de guàrdies i conveni SISCAT. Interessats enviar currículum a l'adreça jperez@catlab.cat

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 08-07-2020
Referència: 10606
Descripció:

Se requiere: especialista en análisis clínicos o microbiología. Laboratorio clínico del Hospital de Barcelona - SCIAS. - Formación oficial de la especialidad vía MIR, FIR, BIR o QIR, u homologación del título. Se ofrece: - Contrato temporal de un mes (septiembre 2020) - Jornada completa (8:00 a 17:00) - Remuneración económica atractiva. - Posibilidad de contrato para sábados de guardia (9:00 a 14:00) - Posibilidad de contrato para cubrir vacaciones de bioquímica clínica. Presentación de candidaturas: las personas interesadas pueden enviar su curriculum vitae a la dirección de correo jllaberia@sciashdb.com y bcandas@scias.com

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 25-06-2020
Referència: 10574
Descripció:

Vigència de l’oferta: Fins el 9 de juliol de 2020 Codi de la convocatòria: 08/2020 Centre de treball: Laboratori Central de Mas Blau Localitat: El Prat de Llobregat, Barcelona 1. Requisits: • Títol d’Especialista en microbiologia i parasitologia. • Coneixements dels sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001 i 15189. • Es valorarà coneixents de clínica infecciosa. • No superar a la data de publicació de la convocatòria l’edat reglamentaria de jubilació. • No haver estat separat del servei de l’Administració Pública per cap expedient disciplinari, i no tenir antecedents penals per delictes que inhabilitin l’exercici de les funcions públiques. • Posseir la capacitat funcional per l’acompliment de les tasques derivades del lloc de treball. • Posseir la titulació exigida i acreditar experiència prèvia. • Tenir coneixements bàsics de la llengua catalana. • Presentar la candidatura dins el termini establert. 2. Funcions principals del lloc: • Interpretació d’antibiogrames. • Identificació de microorganismes. • Validació de resultats de l’àrea. • Coneixement del fonament tècnic i funcionament dels equips. • Relació amb els Clínics dels Hospitals. • Participació en Comissions Hospitalàries. • Coordinar-se en els temes de qualitat amb el Coordinador de la Unitat de Garantia de Qualitat. 3. Característiques del lloc: • Centre de treball: Laboratori Central de Mas Blau. • Jornada efectiva: 40 hores/setmana. • Retribució: Les establertes en el Conveni Col·lectiu que està adscrit l’LRC. • Horari: a determinar, de dilluns a divendres i una guàrdia de cap de setmana, com a màxim cada mes. • Durada del contracte: 6 mesos, posteriorment, s’avaluarà la continuïtat en funció de les necessitats. • Inici del contracte 13/07/2020.

Eliminar anunci Sol·licitar més informació

Data Publicació: 21-05-2020
Referència: 10439
Descripció:

El Departamento de Microbiología Molecular del Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues, Barcelona necesita contratar un Facultativo Especialista en Microbiología via MIR,FIR,BIR o QIR para un contrato a tiempo completo durante 12 meses. Remuneración según convenio XHUP. Interesados enviar CV a la siguiente dirección cma@sjdhospitalbarcelona.org

Eliminar anunci Sol·licitar més informació