academia.cat  
Fer-se soci !

Forthcomming activities

March
1
2024
March
21
2024
De novembre de 2023 a juny de 2024 | l'Acadèmia Can Caralleu

  • Activities
  • Other Activities
  • Scholarships and awards

Work groups

La Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SCMIMC) donarà suport als Grups de Treball amb caràcter multicèntric formats per membres de la Societat que d'una forma natural es constitueixin per treballar sobre un aspecte concret dins l'àmbit de les malalties infeccioses i la microbiologia clínica.