academia.cat  
Fer-se soci !

Grup de Microbiòlegs per a l’Estudi de les Infeccions de Transmissió Vertical

Volver Atrás

Documents de Consens ( pdf - 24KB ) 

Membres:

Objectius:
 • L’any 1994, el grup es constitueix inicialment per a l’estudi i la prevenció de la sèpsia neonatal precoç per Streptococcus agalactiae. Posteriorment s’amplia a la sèpsia neonatal tardana per aquest microorganisme.
 • L’any 1999 s’inicia l’estudi de la toxoplasmosi perinatal, i més tard de la malaltia de Chagas perinatal.
 • El treball d’aquests anys s’ha traduït en diferents publicacions i comunicacions.
Publicacions:
 • Prevention of perinatal group B streptococcal disease in Europa. Scan. J. Infec. Dis. 1997; 29:532
 • Infección neonatal por Streptococcus agalactiae. Estudio multicéntrico en el área de Barcelona. Enferm. Infec. Microbiol. Clin. 1998; 16:312-315
 • Diagnóstico serológico de las infecciones por Toxoplasma gondii. Bol. Control Calidad SEIMC 1998; 10:31-44
 • Recomanacions per a la prevenció de la infecció neonatal per estreptococ del grup B a l’àrea de Barcelona. Annals de Medicina 1999; 82:258-260
 • Declive de la incidencia de la sepsis perinatal por estreptococo del grupo B (Barcelona 1994-2001). Relación con las políticas profilácticas. Enferm. Infec. Microbiol. Clin. 2003; 21(4):174-79
 • Toxoplasmosis y embarazo. Estudio multicéntrico realizado en 16362 gestantes de Barcelona. Medicina Clínica 2004; 123:12-16
 • Sensibilidad a antimicrobianos del estreptococo del grupo B de transmisión vertical. Estudio multicéntrico. Enferm Infecc Microbiol Clin 2004; 22:286-91.
 • Multicenter study of the mechanisms of resistance and clonal relationships of Streptococcus agalactiae isolates resistant to macrolides, lincosamides and ketolides in Spain. Antimicrob Agents Chemother 2005; 49:2525-7.
 • Martins E, Andreu A, Correia P, Juncosa T, Bosch J, Ramirez M, Melo-Cristino J on behalf of the Microbiologist Group for the Study of Vertical Transmission Infections from the Catalan Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Group B streptococci causing neonatal infections in Barcelona are a stable clonal population: 18-year surveillance. J Clin Microbiol 2011; 49: 2911-2918.
 • Juncosa T, Guardià C, Bosch J, Dopico E, Sanfeliu I, Sierra M, Sánchez F, Giménez M, Lite J, Andreu A. La infección neonatal tardía por Streptococcus agalactiae en el área de Barcelona (1996 - 2010). Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 2013 (pendent de publicació).
 • Juncosa T, Guardià C, Bosch J, Dopico E, Sanfeliu I, Sierra M, Muñoz C, Giménez M, Lite J, Andreu A. La infección neonatal tardía por Streptococcus agalactiae en el área de Barcelona (1996 - 2010). Enferm Infecc Microbiol Clin 2014, 32: 574-78.
 • Giménez, M, Sanfeliu I, Sierra M, Dopico E, Juncosa T, Andreu A, Lite J, Guardià C, Sánchez F, Bosch J. Evolución de la sepsis neonatal precoz por Streptococcus agalactiae en el area de Barcelona (2004-2010). Análisis de los fallos del cumplimiento del protocolo de prevención. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2015; 33: 446-450
Comunicacions a congressos:
 • Sepsis neonatal por Streptococcus agalactiae ¿Hasta donde es posible evitarla? VII Congreso Nacional de la SEIMC. Torremolinos 1996
 • Evaluación de la sepsis perinatal por Streptococcus agalactiae entre 1994 y 1997 en el àrea de Barcelona. VIII Congreso Nacional de la SEIMC. Palma de Mallorca 1998
 • Decreasing incidence of perinatal group B streptococcal (GBS) disease with hospital prevention policies. Barcelona 1994-2000. 41st annual ICAAC. Chicago 2001.
 • Hospital prevention policies and decreasing incidence of perinatal group B streptococcal (GBS) disease. A study in 10 Barcelona-area hospitals. 5th World Congress of Perinatal Medicine. Barcelona 2001.
 • Infección por toxoplasma. Situación epidemiológica en 13.463 gestantes de la provincia de Barcelona. X Congreso Nacional de la SEIMC. Sevilla 2002.
 • Análisis de 34 casos de sepsis neonatal precoz por estreptococo del grupo B (EGB) diagnosticados en la era de la consolidación de la profilaxis. ¿Se ha llegado al límite? XI Congreso de la SEIMC. Bilbao 2004.
 • Estreptococo del grupo B de transmisión vertical resistente a macrólidos y lincosamidas en España: caracterización molecular y poblacional. XI Congreso de la SEIMC. Bilbao 2004.
 • Antibiotic susceptibility, mechanisms of macrolide resistance and clonal relationship in group B streptococci. 15th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Copenhagen 2005.
 • In vitro susceptibility of group B Streptococcus strains isolated from genital tract of pregnant women. 18th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Barcelona 2008.
 • Evolution of the incidence of early-onset and late-onset group B Streptococcal disease before and after prevention policies –Barcelona 1994-2007. 18th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Barcelona 2008.
 • Sanfeliu I, Giménez M, Andreu A, Juncosa T, Bosch J, Sierra M, Lite J, Dopico E, Guardià C, Sánchez F. Análisis de 40 casos de sepsis neonatal precoz por Streptococcus agalactiae en la era de la profilaxis antibiótica. ¿Es posible reducir el número de fracasos? En XIV Congreso de la SEIMC. Barcelona 2010 (Abstract publicat a Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 2010, vol. 28 Especial Congreso 1: 105).
 • Dopico E, Guardià C, Valls ME, Sanfeliu I, Matas L, Juncosa T, Andreu A, Bosch J, Lite J, Sierra M. Enfermedad de Chagas en gestantes latinoamericanas del área de Barcelona. Primer año de implementación del protocolo de cribado. En XV Congreso de la SEIMC. Málaga 2011 (Abstract publicat a Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 2011, vol. 29 Especial Congreso 1: 100).
 • Andreu A, Martins ER, Juncosa T, Bosch J, Giménez M, Sierra M, Lite J, Sanfeliu I, Sánchez F, Guardià C, Dopico E, Ramírez M, Melo-Cristino J. Análisis poblacional de los estreptococos del grupo B (EGB) causantes de infección perinatal a lo largo de 18 años. En XV Congreso de la SEIMC. Málaga 2011. (Abstract publicat a Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 2011, vol. 29 Especial Congreso 1: 184).
 • Juncosa T, Bosch J, Giménez M, Sierra M, Lite J, Sanfeliu I, Sánchez F, Guardià C, Dopico E, Andreu A. Infección perinatal tardía por Streptococcus agalactiae (EGB) en el área de Barcelona (1996-2010) ¿Es posible reducir la incidencia? En XVI Congreso de la SEIMC, Bilbao 2012.
Taules rodones i sessions:
 • Prevenció de la infecció perinatal per Streptococcus agalactiae. Reunió de consens: sessió conjunta de les Societats Catalanes d’Obstetrícia i Ginecologia, Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica i Pediatria de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. Barcelona 1997
 • Infeccions perinatals. Taula Rodona en la Sessió de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica. Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. Barcelona 2002.
 • Es pot prevenir la toxoplasmosi congènita? Arribem a un consens. Sessió de consens: sessió conjunta de les Societats Catalanes d’Obstetrícia i Ginecologia, Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica i Pediatria de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. Barcelona 2003.
 • Noves aportacions al coneixement de les infeccions de transmissió vertical. Taula Rodona en la Sessió de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica. Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. Barcelona. Barcelona 2009.