academia.cat  
Fer-se soci !

Premi sanofi a la millor publicació en l’àmbit de la prevenció de les malalties infeccioses amb vacunació

Termini: 01/10/2023
Dotació: 1.000€
Bases

La Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SCMIMC), amb el patrocini de Sanofi-Pasteur, convoca el premi al millor article original publicat en una revista científica durant l’any 2022, d’acord amb les bases següents:

 

1. El tema de la publicació ha d’estar relacionat amb qualsevol dels diferents aspectes de la prevenció de les malalties infeccioses amb vacunació: aspectes microbiològics, assistencials, epidemiològics, investigació bàsica, organitzatius, docents…

2. La dotació del premi serà de 1000€.

3. Per poder optar al premi, és requisit indispensable ser soci de la SCMIMC amb una antiguitat d’un any com a mínim i estar al corrent del pagament de les quotes.

4. Els sol·licitants hauran d’aportar la documentació següent:

                - El treball publicat en format pdf.

                - Currículum vitae

                - Dades d’afiliació: nom i cognoms, adreça, telèfon o adreça de correu electrònic.

5. La sol·licitud anirà adreçada a la següent adreça:

                Secretaria de la SCMIMC.

                Att. Xavier Nieves (Premi SCMIMC – Publicació vacunes)

                Correu electrònic: xaviernieves@academia.cat

 

6. Tant la convocatòria, com la data límit de presentació serà anunciada per la web i per correu

electrònic.

7. L’obtenció de dos premis de la SCMIMC és incompatible en un mateix any.

8. Es valorarà com a mèrit que el treball s’hagi realitzat en l’àmbit de la xarxa sanitària catalana.

9. El jurat estarà integrat per un representant de Sanofi-Pasteur amb veu però sense vot i  5 membres de la Junta Directiva de la SCMIMC, sempre que no tinguin conflicte d'interessos. En cas que n’hi hagués, la Junta escollirà un o diversos socis sense conflicte d'interessos amb els sol·licitants. La decisió del jurat serà inapel·lable.

10. El premi podrà ser declarat desert.

11. El lliurament del premi es farà durant les Jornades de la SCMIMC .

12. La participació en la present convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases.