Fer-se soci

Podeu realitzar la inscripció complimentant la butlleta i enviant-la degudament complimentada a: carrer Major de Can Caralleu 1-7, codi postal 08017 de Barcelona o a través del formulari online.

Formulari online
Formulari online Document pdf - 1573KB

Aportacions dels socis de la SCMiMC

8€ trimestrals

Aportacions dels socis de l'Acadèmia

Numeraris: 24,10€/trimestre
Adjunts: 12,05€/trimestre
Agregat: 34,40€ anuals
Adherits: 8,04€/trimestre

Consultar tipus de socis

Per a més informació adreceu-vos a:

Anna Jordà
Departament d’Administració
Telf.: 93.203.10.50
e-mail: academia@academia.cat

Secretaria societat
Departament d'Activitats
L'Acadèmia
c/ Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona

Xavier Nieves
Tel.: 932 03 13 18
Fax: 932 031 485
xaviernieves@academia.cat