Beques i premis
Premi Dr. Josep Barrio a la millor publicació
Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica


500,00€
17-09-2018

Secretaria societat
Departament d'Activitats
L'Acadèmia
c/ Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona

Xavier Nieves
Tel.: 932 03 13 18
Fax: 932 031 485
xaviernieves@academia.cat