Beques i premis
Premi Dr. Josep Barrio a la millor publicació
Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

La Societat Catalana de Medicina Infecciosa i Microbiologia Clínica (SCMIMC) convoca el premi al millor article original publicat en una revista científica durant l’any 2016.

500 €
02-10-2017

Secretaria societat
Departament d'Activitats
L'Acadèmia
c/ Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona

Xavier Nieves
Tel.: 932 03 13 18
Fax: 932 031 485
xaviernieves@academia.cat