Beques i premis
Premi Dr. Gabriel Rufí a la millor Tesi Doctoral
Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

La Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SCMIMC) convoca el premi a la millor Tesi Doctoral per optar al grau de Doctor en qualssevol titulació universitària en l’àmbit Biomèdic, llegida durant l’any 2016.

1.000€
02-10-2017

Secretaria societat
Departament d'Activitats
L'Acadèmia
c/ Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona

Xavier Nieves
Tel.: 932 03 13 18
Fax: 932 031 485
xaviernieves@academia.cat