Beques i premis
Beca SCMIMC- ViiV Convocatòria 2017
Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

La Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SCMIMC) amb el recolzament econòmic dels laboratoris ViiV Healthcare ofereixen un projecte d’investigació en VIH.

18.000€
02-10-2017

Secretaria societat
Departament d'Activitats
L'Acadèmia
c/ Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona

Xavier Nieves
Tel.: 932 03 13 18
Fax: 932 031 485
xaviernieves@academia.cat