Notícies
Novedades en el CROI 2020 sobre el SARS-CoV-2 (COVID19), una pandemia.
Publicada el 20-03-2020
Secretaria societat
Departament d'Activitats
L'Acadèmia
c/ Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona

Xavier Nieves
Tel.: 932 03 13 18
Fax: 932 031 485
xaviernieves@academia.cat