Notícies
Informació sobre el nou coronavirus SARS-CoV-2 i COVID-2019 - ECDC
Publicada el 24-02-2020
Secretaria societat
Departament d'Activitats
L'Acadèmia
c/ Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona

Xavier Nieves
Tel.: 932 03 13 18
Fax: 932 031 485
xaviernieves@academia.cat