Webinar: Organització assistencial i alternatives terapèutiques enfront la COVID-19.
Sessió extraordinària
Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica
Dimecres, 1 de juliol de 2020 | 16:30h |Online
Organització assistencial i alternatives terapèutiques enfront la COVID-19
Moderador/a: Dr. Juan Pablo Horcajada Gallego. Cap de Servei de Malalties Infeccioses. Hospital del Mar
Gestió assistencial en les unitats COVID-19.
Ponent: Dra. Esther Calbo Sebastián. Directora assistencial de l’àmbit mèdic. Hospital Mutua de Terrassa
Estat actual i experiència en l’ús de terapèutics enfront la COVID-19
Ponent: Dr. Josep Maria Miró Meda. Consultor Senior de Malalties Infeccioses. Hospital Clínic
Secretaria societat
Departament d'Activitats
L'Acadèmia
c/ Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona

Xavier Nieves
Tel.: 932 03 13 18
Fax: 932 031 485
xaviernieves@academia.cat