Activitats Científiques 2019-2020
Sessió ordinària
Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica
De novembre de 2019 a juny de 2020 | 16:30h | l'Acadèmia Can Caralleu
21-11-2019 | 16:30 - 19:00 | Sala 10
16:30 - 17:00Sessió de casos clínics
Discussor/a: Dr. Ignacio Domingo Kamber
Discussor/a: Dra. Judith Villar
Discussor/a: Dr. Juan Pablo Horcajada Gallego. Hospitaldel Mar
Presentador/a: Dra. Mariona Ferrer
Presentador/a: Dr. Lluís Force Sanmartin
Presentador/a: Dr. Jordi Cuquet Pedragosa
17:00 - 19:00Malalties de transmissió sexual
Moderador/a: Dra. Josefina Ayats Ardite
Chemsex: una resposta comunitària
Ponent: Dr. Pablo Casero. Instititut d’Estudis de la Sexualitat i la Parellai Servei Chemsex Support Stop Sida
Agressió sexual i ITS. ¿Què hem de saber? ¿Què hem de fer?
Ponent: Dra. Berta Torres Murillo. Hospital Clínic de Barcelona
Resistència deMycoplasma genitaliumiNeisserea gonorreae
Ponent: Dr. Miguel Fernández Huerta. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Ponent: Dra. Judith Serra. Hospitalde la Vall d’Hebron.
19-12-2019 | 16:30 - 19:00 | Sala 3
16:30 - 17:00Sessió de casos clínics
Discussor/a: Dra. Núria Sabé Fernández
Presentador/a: Dra. Laia Biosca López
17:00 - 19:00Actualització sobre la infecció pel VIH
Moderador/a: Dr. Robert Güerri. Hospital del Ma
Coinfecció pel virus del papil·loma i el VIH
Ponent: Dr. Adrià Curran. Hospitalde la Vall d’Hebron
Penetració dels ARV a les mucoses
Ponent: Dr. Arkaitz Imaz. HospitalUniversitari de Bellvitge
Prevenció de la transmissió del VIH
16-01-2020 | 16:30 - 19:00 | Sala 2
16:30 - 17:00Sessió de casos clínics
Discussor/a: Dr. Juan Pablo Horcajada Gallego
Discussor/a: Núria Sabé Fernández. HospitalUniversitari de Bellvitge
Discussor/a: Dra. Lluïsa Guillem Tió
Presentador/a: Dr. Jordi Cuquet Pedragosa. Hospitalde Granollers
Presentador/a: Dra. Laia Biosca López
17:00 - 19:00El nou repte del BGN multirresistents: epidemiologia control i tractament
Moderador/a: Dra. Emma Padilla Esteba. Hospital Mutua de Terrassa
Gram-negatius multirresistents a la comunitat: són un problema important?
Gram-negatius multiresistents colonitzant l’ambient hospitalari. Com eliminar-los?
Moderador/a: Evelyn Shaw Perujo. HospitalUniversitari de Bellvitge
Disseny de la profilaxi prequirúrgica I del tractament empíric dels pacients colonitzats per Gram-negatius multirresistents
20-02-2020 | 16:30 - 19:00 | Sala 2
16:30 - 17:00Sessió de casos clínics
Discussor/a: Dr. Vicens Diaz de Brito. Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Presentador/a: Dra. Marta Navarro Vilasaró. HospitalParc Taulí de Sabadell
Caso Clínico
Ponent: Dr. Sandro Herrera
17:00 - 19:00Nous reptes en el tractament antibiòtic de les infeccions en la hospitalització domiciliària (HAD)
Moderador/a: Dra. Francisca Sanchez. Hospital del Mar
Moderador/a: Dra. Nieves Sopena Galindo. Hospital Germans Trias i Pujol
Ponent: Dr. Jordi Pradillo Cortés
Monitorització de fàrmacsitractaments inhalats en la HAD
Tractament de pacientsambmicroorganismesmultiresistents
Ponent: Dr. Abel Mujal. Hospital Parc Taulí de Sabadell
Ponent: Dra. Ainoha Vivero. Hospital Germans Trias i Pujol
Optimització del tractament antibiòtic en la HAD
16-04-2020 | 16:30 - 19:00 | Sala 5
16:30 - 17:00Sessió de casos clínics
17:00 - 19:00Sessió de residents: Infeccions osteoarticulars
Moderador/a: Dra. Carla Berngua. Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau
Actualització en espondilodiscitis
Ponent: Dr. Frances Escrihuela Vidal. Hospital Universitari de Bellvitge
Paper del tractament immunosupressor en l’artritis sèptica
Ponent: Dr. Aleix Soler. Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Paper de la biologia molecular en el diagnòstic de la infecció osteoarticular
Ponent: Dr. Raquel Amado Ferreira. Hospital de la Vall d’Hebron
21-05-2020 | 16:30 - 19:00 | Sala 8
16:00 - 19:00Diagnòstic ràpid de les infeccions respiratòries
Moderador/a: Dr. Jaume Llaberia Marcual. Hospital de Barcelona –SCIAS
Utilitat de les tècniques de diagnòstic ràpid per PCR de la infecció respiratòria.
Aplicació en pediatria de les tècniques moleculars de patògens respiratoris
Moderador/a: Dra. Marcelina Algar. Hospital de Figueres
Utilitat d'una tècnica molecular múltiplex de virus respiratoris en el pacient crític
Ponent: Dra. Mari Carmen Gallegos. Hospital Universitari Son Llàtzer
Ponent: Dr. Josep Trenado Alvarez. Mútua Terrassa
16:30 - 17:00Sessió de casos clínics
18-06-2020 | 16:30 - 19:00 | Sala 8
16:30 - 17:00Sessió de casos clínics
Discussor/a: Dra. M. Luisa Pedro Botet. Hospital Germans Trias i Pujol
Presentador/a: Dra. Esther Calbo Sebastián. Mútua de Terrassa.
17:00 - 19:00Endocarditis infeccios
Moderador/a: Dr. José María Miró. Hospital Clínic
Canvis epidemiològics, clínics i pronòstics dela Endocarditis Infecciosa a Catalunya Central
Ponent: Dr. Oriol Gasch Blasi. Hospital Parc Taulí de Sabadell
Avenços en el diagnòstic microbiològic
Ponent: Dr. Juan José González López. Hospital de la Vall d’Hebron
Com tractarem la endocarditis infecciosa en el futur
Ponent: Dr. Guillermo Cuervo Requena. Hospital de Bellvitge
Secretaria societat
Departament d'Activitats
L'Acadèmia
c/ Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona

Xavier Nieves
Tel.: 932 03 13 18
Fax: 932 031 485
xaviernieves@academia.cat