Activitats Científiques 2019-2020
Sessió ordinària
Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica
De novembre de 2019 a juny de 2020 | 16:30h | l'Acadèmia Can Caralleu
21-11-2019 | 16:00 - 19:00 | Sala 10
19-12-2019 | 16:00 - 19:00 | Sala 3
16-01-2020 | 16:00 - 19:00 | Sala 5
20-02-2020 | 16:00 - 19:00 | Sala 5
19-03-2020 | 16:00 - 19:00 | Sala 5
16-04-2020 | 16:00 - 19:00 | Sala 5
21-05-2020 | 16:00 - 19:00 | Sala 8
18-06-2020 | 16:00 - 19:00 | Sala 8
Secretaria societat
Departament d'Activitats
L'Acadèmia
c/ Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona

Xavier Nieves
Tel.: 932 03 13 18
Fax: 932 031 485
xaviernieves@academia.cat