Grup de treball de Microbiolegs del Comarcals de la SCMIMC
Grup de treball
Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica
Dijous, 10 d'octubre de 2019 | 16:30h | l'Acadèmia Can Caralleu
10-10-2019 | 16:30 - 19:00 | Sala 3
Secretaria societat
Departament d'Activitats
L'Acadèmia
c/ Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona

Xavier Nieves
Tel.: 932 03 13 18
Fax: 932 031 485
xaviernieves@academia.cat