Activitats Científiques 2018-2019
Curs
Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica
De novembre de 2018 a juny de 2019 | 16:30h | l'Acadèmia Can Caralleu
15-11-2018 | 16:30 - 19:00 | Sala 8
16:30 - 17:00Sessió de casos clínics
17:00 - 19:00Patologia per microorganismes emergents
20-12-2018 | 16:30 - 19:00 | Sala 10
16:30 - 17:00Sessió de casos clínics
17:00 - 19:00HIV en les diferents etapes de la vida
17-01-2019 | 16:30 - 19:00 | Sala 8
16:30 - 17:00Sessió de casos clínics
17:00 - 19:00Tuberculosi
21-02-2019 | 16:30 - 19:00 | Sala 8
16:30 - 17:00Sessió de casos clínics
17:00 - 19:00C. difficile
21-03-2019 | 16:30 - 19:00 | Sala 8
16:30 - 17:00Sessió de casos clínics
17:00 - 19:00Experiències en l'aplicació del PROA en diferents escenaris assistencials
11-04-2019 | 16:30 - 19:00 | Sala 8
16:30 - 17:00Sessió de casos clínics
17:00 - 19:00Sessió de residents: Infeccions respiratòries
16-05-2019 | 16:30 - 19:00 | Sala 10
16:30 - 17:00Sessió de casos clínics
17:00 - 19:00Sessió d'hospitals comarcals: Diagnòstic d'infeccions de SNC amb tècniques ràpides moleculars
20-06-2019 | 16:30 - 19:00 | Sala 8
16:30 - 17:00Sessió de casos clínics
17:00 - 19:00Metagenòmica mitjançant Seqüenciació de Nova Generació (NGS) pel diagnòstic i caracterització de les Malalties Infeccioses
Secretaria societat
Departament d'Activitats
L'Acadèmia
c/ Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona

Xavier Nieves
Tel.: 932 03 13 18
Fax: 932 031 485
xaviernieves@academia.cat