Activitats Científiques 2017-2018
Sessions Generals
Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica
3r dijous de mes, de novembre a juny | 16:30h | L'Acadèmia Can Caralleu
16-11-2017 | 16:30 - 19:00 | Sala 9
16:30 - 17:00Sessió de casos clínics
17:00 - 19:00Infeccions en pacients immunodeprimits
Moderador/a: Dr. Jordi Carratalà. Hospital Universitari de Bellvitge.
Infeccions virals en pacients immunodeprimits.
Ponent: Dra. Mª Ángeles Marcos. Hospital Clínic de Barcelona
Infeccions per bactèries multirresistents en pacients amb càncer amb transplant de progenitors hematopoiètics.
Ponent: Dra. Carlota Gudiol. Hospital universitari de Bellvitge
Infeccions relacionades amb noves teràpies biològiques.
Ponent: Dra. Isabel Ruiz. Hospital Universitari de la Vall d’Hebron
20-12-2017 | 16:30 - 19:00 | Sala 2
16:30 - 17:00Sessió de casos clínics
Ponent: Kohal Shakeel
17:00 - 19:00Infeccions per VIH
Moderador/a: Dr. Esteban Rivera. Hospital Universitari de la Vall d’Hebron
Noves pautes simplificades.
Ponent: Dr. Robert Guerri. Hospital del Mar
Avenços en el tractament de la coinfecció VIH/VHC.
Ponent: Dra. Montse Laguno. Hospital Clínic de Barcelona
Patologia cardiovascular i del pacient anyós.
Ponent: Dra. Maria Saumoy. Hospital Universitari de Bellvitge
18-01-2018 | 16:30 - 19:00 | Sala 8
16:30 - 17:00Sessió de casos clínics
17:00 - 19:00Infeccions per fongs.
Diagnòstic i resistència de Candides i Aspergillus.
Infeccions per altres fongs: Experiència.
Nous antifúngics.
15-02-2018 | 16:30 - 19:00 | Sala 9
17:00 - 19:00Infeccions per microorganismes Gram negatius multirresistents. Repte o utopia.
Situació epidemiològica i claus diagnòstiques més rellevants.
Vells paradigmes i noves actituds envers una situació de brot.
Programes d'optimització com a eina preventiva i possibilitats terapèutiques en situacions desesperades.
15-03-2018 | 16:30 - 19:00 | Sala 10
16:30 - 17:00Sessió de casos clínics
17:00 - 19:00Infeccions relacionades amb les pròtesis articulars.
Etiologia i resistències antimicrobianes a les infeccions per pròtesis articulars.
Avenços en el diagnòstic microbiològic.
Avenços en el tractament.
19-04-2018 | 16:30 - 19:00 | Sala 9
17:00 - 19:00Sessió de residents: Infeccions per transmissió sexual.
Cribatge d'assimptomàtics en el context de les infeccions per transmissió sexual.
Resistència de microorganismes.
Linfogranuloma veneri.
17-05-2018 | 16:00 - 19:00 | Sala 9
16:30 - 17:00Sessió de casos clínics
17:00 - 19:00Sessió d'hospitals comarcals: Implantacions de la utilització d'antibiòtics en el bestiar.
Prevalença de Stapylococcus aureus resistent a meticil·lina associat al bestiar. Implicació clínica.
Transmissió de bacteris multirresistents d'animals a humans.
Multirresistència a beta-lactàmics d'ampli espectre: clons comuns en humans i animals.
21-06-2018 | 16:30 - 19:00 | Sala 8
16:30 - 17:00Sessió de casos clínics
17:00 - 19:00Microbioma humano en los estados de salud y Enfermedad.
Microbiota vaginal y su implicación en la salud de la mujer y el recién nacido
Microbiota respiratoria y su implicación en enfermedades respiratorias crónicas
Retos del análisis bioinformático.
Secretaria societat
Departament d'Activitats
L'Acadèmia
c/ Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona

Xavier Nieves
Tel.: 932 03 13 18
Fax: 932 031 485
xaviernieves@academia.cat