XXVI Jornades de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica
Congrés
Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica
Divendres, 20 i dissabte, 21 d'octubre de 2017 | 13:00h | Auditori Caputxins, Figueres
20-10-2017 | 13:00 - 22:00 | Auditori Convent dels Caputxins
13:00 - 13:30Registre i lliurament de la documentació
13:30 - 15:00Simposi-Lunch: PAPER DELS NOUS FÀRMACS EN LA TERAPÈUTICA DE LES INFECCIONS COMPLEX
Pseudomonas aeruginosa: importància de la multiresistència
Tractament de les infeccions greus produïdes per P. aeruginosa multiresistents
Noves oxazolidinones pel tractament de las infeccions per Grampositius
Nous fàrmacs per a millorar el pronòstic de la diarrea associada a Clostridium difficile
15:00 - 15:15BENVINGUDA
15:15 - 16:45Taula Rodona I: IMPLICACIÓ DELS ANIMALS EN LA TRANSMISSIÓ DE BACTERIS MULTIRRESISTENTS
Infeccions per MRSA en el bestiar porcí de l'àrea d'Osona. Transmissió a humans
Prevalença de bactèris multirresistents en animals i vies de transmissió a l'ésser humà
Animals d'ambient urbà com a reservoris de bacteris multirresistents
16:45 - 18:30VISITA PÒSTERS - Cafè
18:30 - 20:00Taula Rodona II: QUÈ HI HA DE NOU EN...? (ALGUNES INFECCIONS COMUNITÀRIES MOLT PREVALENTS)
Infecció urinària
Malalties de transmissió sexual
Pneumònia adquirida a la comunitat
20:00 - 20:30GRUP DE TREBALL D'HOSPITALS COMARCALS
21-10-2017 | 08:00 - 17:00 | Auditori Convent dels Caputxins
09:00 - 10:30Taula Rodona III: VACUNACIONS EN ADULTS. GRUPS DE RISC I RECOMANACIÓ VACUNAL
Vacuna antipneumocòcica
Vacuna de la grip en personal sanitari i altres grups de risc
Vacuna contra el virus de la varicel.la zòster
10:30 - 11:30ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Presentació i lliurament de premis
Reconeixements a la trajectòria professional dins la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica
11:30 - 12:00Pausa – Cafè
13:00 - 13:30SESSIÓ DE CLOENDA
13:30 - 15:00Simposi-Lunch: ALTERNATIVES TERAPÈUTIQUES EN LA INFECCIÓ GREU: PAPER DE LA CEFTAROLINA
Context clínic de la pneumònia greu
Context clínic de la bacterièmia
Secretaria societat
Departament d'Activitats
L'Acadèmia
c/ Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona

Xavier Nieves
Tel.: 932 03 13 18
Fax: 932 031 485
xaviernieves@academia.cat