Beques i premis
Termini: 17-09-2018
Dotació: 18.000,00€
Termini: 17-09-2018
Dotació: 1.000,00€
Termini: 17-09-2018
Dotació: 500,00€
Termini: 17-09-2018
Dotació: 18.000€
Secretaria societat
Departament d'Activitats
L'Acadèmia
c/ Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona

Xavier Nieves
Tel.: 932 03 13 18
Fax: 932 031 485
xaviernieves@academia.cat