academia.cat  
Fer-se soci !

Detall Activitat

Sessions Científiques de la SCMIMC
Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dijous, 17 de novembre de 2022 | 16:30 - 18:30
16:30 - 17:00
Sessió de casos clínics > Can Caralleu - Sala 10
17:00 - 18:30
Malalties infeccioses emergents > Can Caralleu - Sala 10
Moderador:
Dr/Dra. Judith Villar García
Vigilància i control de la febre del Nil occidental
Ponent:
Dr/Dra. Tomás Montalvo
Presentació clínica i característiques virològiques de la infecció per MonkeyPox
Ponent:
Patricia Álvarez-López
Vigilància y control del virus Dengue
Ponent:
Dr. Míkel Martínez Yoldi
Dijous, 15 de desembre de 2022 | 16:30 - 18:30
16:30 - 18:30
Infecció per VIH: actualització en el diagnòstic i maneig > Can Caralleu - Sala 3