Detall Activitat

Detall Activitat

Gener
21
2021
Novetats en patologia infecciosa i microbiologia clínica
Sessió ordinària
Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica
De gener a juny de 2021
21-01-2021 | 16:30 - 19:00 | Online
17:00 - 18:30Sessió de casos clínics ( Sessió )
Discussor/a: Diego Alberto Diaz Arenas
Discussor/a: Cristina Drets Basagaña
Discussor/a: M. Luisa Pedro Botet
Presentador/a: Ferran Seguí Fernández
Presentador/a: José Antonio Martínez Martínez
17:00 - 19:00COVID-19, més enllà de la infecció pulmonar ( Sessió )
Moderador/a: Climent Casals Pascual
Manifestacions cutànies de la COVID-19 en pediatria
Ponent: Victoria Fumadó
Manifestacions tromboembòliques de la COVID-19
Ponent: David Filella
Manifestacions cardíaques de la COVID-19
Ponent: Marta Farrero
18-02-2021 | 16:30 - 19:00 | Online
16:30 - 17:00Sessió de casos clínics ( Sessió )
Presentador/a: Esther Calbo Sebastián
17:00 - 19:00Actualitzacions en l’abordatge preventiu del pacient immunodeprimit ( Sessió )
Moderador/a: Asunción Moreno
Pacient neutropènic
Pacient en tractament amb teràpies biològiques
Ponent: Mª Isabel Ruiz Camps
Monitorització microbiològica de la infecció viral en pacient trasplantat
Ponent: Maria Angeles Marcos
18-03-2021 | 16:30 - 19:00 | Online
16:00 - 17:00Sessió de casos clínics ( Sessió )
Discussor/a: Gisela Funalleras
Ponent: Aina Mateu
Presentador/a: Jordi Cuquet Pedragosa
17:00 - 19:00Factors microbiològics i reptes clinicoterapèutics davant la malaltia invasiva produïda per patobionts de nasofaringe. ( Sessió )
Moderador/a: Mª del Carmen Muñoz-Almagro
Neissseria meningitidis a Catalunya: epidemiologia genòmica i cobertura per vacunes recombinants multicomponents
Ponent: Juanjo González
Malaltia invasiva per Streptococcus pneumoniae
Ponent: Carmen Ardanuy Tisaire
Kingella kingae
Ponent: Antoni Noguera
15-04-2021 | 16:30 - 19:00 | Online
16:30 - 19:00Sessió de residents: Infeccions osteoarticulars. ( Sessió )
20-05-2021 | 16:30 - 19:00 | Online
16:30 - 17:00Sessió de casos clínics. ( Sessió )
Discussor/a: Núria Sabé Fernández
Presentador/a: Albert Hernández
17:00 - 19:00Diagnòstic ràpid de les infeccions respiratòries. ( Sessió )
Utilitat de les tècniques de diagnòstic ràpid per PCR de la infecció respiratòria.
Ponent: Mari Carmen Gallegos
Aplicació en pediatria de les tècniques moleculars de patògens respiratoris.
Utilitat d'una tècnica molecular múltiplex de virus respiratoris en el pacient crític.
Ponent: Josep Trenado Alvarez
17-06-2021 | 16:30 - 19:00 | Online
16:30 - 17:00Sessió de casos clínics. ( Sessió )
Discussor/a: Helena Monzón
Presentador/a: Javier Díaz de los Rios
17:00 - 19:00Endocarditis infecciosa ( Sessió )
Moderador/a: José María Miró
Canvis epidemiològics, clínics i pronòstics de la Endocarditis Infecciosa a Catalunya Central.
Ponent: Sònia Calzado
Actualització i avenços en el diagnòstic microbiològic.
Ponent: Núria Prim Bosch
Com tractarem la endocarditis infecciosa en el futur.
Ponent: Guillermo Cuervo Requena